Z zamiłowania do światła – Muzeum Filumenistyczne

Około 1900 r. w Anglii zaczęły funkcjonować pierwsze stowarzyszenia i kluby kolekcjonerów etykiet zapałczanych. Słowo filumenistyka pochodzi z połączenia dwóch wyrazów pochodzących z greki i łaciny: Phileo i lumen – zamiłowanie i światło. Filumenistyka obejmuje zarówno zakres badań niecenia ognia i przemysłu zapałczanego oraz kolekcjonerski aspekt artefaktów związanych z ogniem.
Muzeum umiejscowione jest w budynku dawnej świątyni protestanckiej, zaprojektowanej przez Karla Fredricha Schinkla. Ascetyczny front muzeum doskonale wpisuje się w średniowieczną architekturę Małego Rynku. Budowla jest typowym neoklasycystycznym projektem nawiązującym do stylu arkadowego i neorenesansu florenckiego.
Muzeum ma swoje konotacje historyczne. Od połowy XIX wieku w Bystrzycy Kłodzkiej dla przemysłu zapałczanego, chałupniczo pracowało 400 rodzin, a u schyłku wieku w mieście funkcjonowało 6 fabryk, które zatrudniały około 300 osób. Istniejąca do dzisiaj fabryka ma tradycje sięgające 1865 roku, zużywając w tamtych latach około 800 m3 drewna rocznie. W latach powojennych fabryka została znacjonalizowana przez polskie władze. Po II wojnie światowej Bystrzyckie Zakłady Przemysłu Zapałczanego zatrudniając ok. 700 pracowników, obsługiwały 45% krajowego zapotrzebowania w ten produkt.
Obecnie w muzeum dostępne są ekspozycje dotyczące etykiet zapałczanych z całego świata. Te polskie, większości przypadków były projektami ówczesnych, PRL-owskich uznanych artystów grafików i ilustratorów. Etykiety, to nie wszystko. Możemy tam zobaczyć krzesiwa, lampy naftowe, duży zbiór różnego kształtu i rodzaju zapalniczek oraz klika makiet modeli wykonanych z zapałek.

odległość od Apartamenty Folwark Boguszyn – 25 km

*Dane historyczne: https://polska-org.pl/539532,Bystrzyca_Klodzka,Fabryka_zapalek_dawna.html