NATURA 2000: Góry Bardzkie, Złote, Sowie, Sztolnie kopalniane w Złotym stoku oraz Przełom Nysy Kłodzkiej.

W okolicy Boguszyna zostało wytyczonych wiele obszarów specjalnych w celu ochrony występujących tam siedlisk zespołów roślinnych jak i ważnych gatunków zwierząt.

Najbliższy, specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Góry Bardzkie to obszar o powierzchni 3 379,67 ha i j est to obszar kluczowy dla zachowania podtypu jaworzyn miesiącznicowych. Są to lasy wilgotne położone w terenach górskich, rosnące na stromych stokach z przewagą jawora, z domieszką buka, jodły, jesionu. Szczególnie charakterystyczne dla tego typu lasu jest obfite występowanie miesiącznicy trwałej, która często tworzy niemal jednogatunkowe, rozległe powierzchnie. Występują tu 4 kolonie rozrodcze nietoperza nocka dużego – łącznie około 80-100 osobników, oraz kolonie mopka i nocka Bechsteina (dane z 2009 r). Podłoże skalne bardzo zróżnicowane, tworzą je skały tzw. formacji bardzkiej. Obszary o innej formie ochrony w zasięgu obszaru to rezerwaty przyrody Cisowa Góra (18,56 ha) oraz Cisy ( 20,86 ha).

W niedalekiej bliskości znajduje się również Natura 2000 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa, ostoja o powierzchni 330.7 ha w Górach Bardzkich. Na odcinku tym znajdują się dwa głęboko wcięte zakola rzeki, na których można zaobserwować typowe przykłady stromych brzegów po stronie zewnętrznej i łagodne zbocza po ich stronie wewnętrznej. Przełom Nysy Kłodzkiej jest tzw. przełomem ascendentnym, co oznacza, że Nysa Kłodzka jest starsza, niż Góry Bardzkie, a przełom powstał podczas powolnego wypiętrzania się gór i stopniowego zagłębiania się w nie rzeki. Gdy na drodze rzeki zaczęły się piętrzyć się góry, a rzeka starsza od gór musiała utorować sobie drogę. Aby przełom mógł powstać wypiętrzanie musiało być na tyle wolne, żeby rzeka zdążyła się wcinać w podłoże długotrwałą erozją. Rzeka musiała zwolnić przed piętrzącym się górotworem i była zmuszona tworzyć zakola. Głęboki wąwóz rzeki Nysy Kłodzkiej, pomiędzy Młynowem a Opolnicą przecina malowniczym przełomem Góry Bardzkie. Zbocza wąwozu pokryte są gęstymi, naturalnymi lasami, wśród których najcenniejsze przyrodniczo są dobrze zachowane klonowo-lipowe lasy zboczowe oraz ciepłolubne grądy – lasy wielogatunkowe i wielowarstwowe, bardzo żyzne i chętnie przekształcane pod uprawy rolne. Grąd środkowoeuropejski, występuje głównie na terenach podgórskich i górskich Sudetów do wysokości około 500 m n.p.m. Jest to jedyny zespół grądów notowany na terenie Dolnego Śląska. Oprócz typowych gatunków drzew (grab, dąb, lipa) występuje także klon pospolity i buk pospolity. W podszycie wyróżnia się obecność jarzębu brekinii, klonu polnego i róży polnej. Do gatunków charakterystycznych należy jaskier różnolistny, przytulia leśna, świerząbek gajowy i turzyca cienista.

6 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

Pozostałe ostoje na https://bardo.wroclaw.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.ZFQFcknP200

oraz http://www.ine.eko.org.pl/index_areas.php

Bardo, miasto wielu atrakcji i religijnych pielgrzymek

Będąc w Bardzie trudno nie zauważyć, że jego historia jest ściśle związana z kościołem. Ponad pięćset letnie panowanie w tym miejscu zakonu Cystersów, którzy weszli w posiadanie miasta już w 1299 roku i byli jego właścicielami aż do 1810 roku, pozostawiło spuściznę na której dzisiaj zbudowany jest religijny wizerunek miasta. Dzisiejsze Bardo to cel pielgrzymek i miejsce spotkań wyznawców religijnych związanych z kultem Maryjnym. Ale nie tylko. Zwyczajnym turystom miasto oferuje szereg atrakcji. Przepływająca meandrem przez Bardo Nysa Kłodzka zapewnia świetną zabawę oraz masę emocji podczas pontonowych lub kajakowych spływów. Piechurom wycieczka na platformę widokową posadowioną na Obrywie Skalnym na Górze Kalwarii dostarczy pięknych widoków nie tylko na leżące u podnóża miasto, ale również na Przełom Bardzki. Po trudach wędrówki można skosztować Bardzkich Pierników, a zwolennicy rowerów znajdą tutaj Single tracki o różnym stopniu trudności.

Bardo jako miejscowość została wspomniana w dziele Chronica Boemorum autorstwa Kosmasa w 1096r. Nazwa miejscowości początkowo jako Birdo, później notowana jako Barda (1155), Bardau, Berdov (1189), Bardo (1203), Wartha (1234), Bardo (1260), circa Bardam (1263), Warda (1290), Wartha (1318), Wartham (1651–52), Warthe (1743), Warthe (1785), Wartha (1845), Warta niem. Wartha (1893), Byrdo, Wartha (1900), WarthaByrdo (1941), Wartha – Bardo, -a, bardzki (1946), była historycznym odniesieniem do przemian, które w tych wszystkich wiekach przedstawiały przynależność i wpływy księstw, a później państwowości. W czasach wczesnopiastowskich tędy przebiegała południowa granica obszaru plemiennego Ślężan, pokrywająca się z granicą Śląska. Grzbietami Gór Bardzkich przechodziła Przesieka Śląska – pas gęstego lasu stanowiący system obronny przed najazdami z południa. Ze względu na swoje strategiczne położenie już w X wieku założono w Bardzie gród, który niedługo potem stał się kasztelanią książęcą. Teren grodu w 1299 roku kupili cystersi, którzy około 1315 roku w miejscu dawnej kaplicy zamkowej wybudowali pierwszy kościół, nazwany później ”czeskim”. Jak podają miejscowe przekazy i legendy, już około 1200 roku szerzył się tutaj kult maryjny, związany z cudowną figurką Matki Boskiej, której przypisywano wiele cudownych łask i uzdrowień. Nieznany jest autor wspomnianej cudownej figurki, jednak już od połowy XIV wieku Bardo rozwijało się dzięki swojemu położeniu i coraz częściej przyjeżdżającym tutaj pątnikom. Dwa kościoły, które odprawiały msze dla przybyłych pątników w dwóch językach były zupełne niespotykanym faktem. Kościoły te zostały doszczętnie zniszczone w 1425 roku podczas najazdu husytów na Śląsk. Tymczasem z cudowną figurką Matki Boskiej łączono coraz więcej uzdrowień i łask Najbardziej znane objawienie miało miejsce w 1400 roku, gdy mieszkańcy Barda zastali Matkę Bożą siedzącą na kamieniu na Górze Kalwarii, płaczącą nad nieszczęściami, jakie miały wkrótce spaść na ziemię śląską. Te nieszczęścia, jak już wcześniej wspomniano, to najazd husytów i późniejsza wojna przeciwko Jerzemu z Podbieradów. W 1598 roku: “Po ulewnych dziewięciodniowych deszczach w dniu 24 sierpnia tego roku zostało podmyte zbocze Góry Bardzkiej, dzisiejszej Kalwarii. Ogromne masy ziemi i skał obsunęły się do koryta Nysy Kłodzkiej i zatarasowały jej bieg, w wyniku czego woda wystąpiła z brzegów i groziła zatopieniem miasta i sanktuarium. W wyniku modlitw woda znalazła sobie nowe koryto i w ten sposób Bardo zostało uratowane. W obawie przed rabunkiem przeniesiono cudowną figurkę do kościoła jezuitów w Kłodzku, gdzie ją przechowywano do końca wojny. W latach 1617-19 z inicjatywy biskupa wrocławskiego Karola Habsburga wybudowano na Górze Kalwarii okazałą Kaplicę Górską, która od tego czasu stała się celem pielgrzymek przybywających do Barda. Krótki okres rozwoju miasta został wkrótce przerwany wybuchem wyniszczającej wojny 30-letniej (1618-1648). Po ustaniu działań wojennych cystersi odbudowali oba kościoły, które połączono ze sobą i ponownie uroczyście konsekrowano w dniu 09.05.1666 roku. W czasie kampanii napoleońskiej w 1807 pod Bardem armia gen. Charles’a Lefebvre’a-Desnouettes’a stoczyła zwycięską bitwę z Prusakami. Wkrótce po tym w okolicy stacjonowało 106 tys. żołnierzy francuskich dowodzonych przez Hieronima Bonapartego, plądrowali oni miasto i ograbili skarbiec miejski. W 1945 miejscowość znalazła się w granicach Polski i ze względu na niewielki rozmiar utraciła prawa miejskie, które w 1969 roku zostały przywrócone.

6 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

Orlica – wieża w miejscu dawnego schroniska i dawnej wieży

Wieża o drewnianej konstrukcji z podwalinami kamiennymi, obłożonymi miejscowym łupkiem. Postawiona w miejscu dawnego schroniska i wieży widokowej wybudowanej w XIX w. przez Heinricha Rübartscha. Wieża usytuowana jest po polskiej stronie szczytu, ok. 50 metrów od właściwego wierzchołka góry, przy samym pasie granicznym. Od strony polskiej prowadzi do niej zielony szlak turystyczny, a od czeskiej czerwony. W dolnej części budowli znajduje się strefa schronienia turysty, osłonięta od wiatru, deszczu, z drewnianymi ławami. Wieża posiada 3 platformy, z najwyższej można zobaczyć przepiękny widok na Góry Orlickie, Bystrzyckie, Stołowe, Sowie, Bardzkie, Masyw Śnieżnika. Wejście jest bardzo łatwe, w zimie warto zabrać sanki, bo powrót tym środkiem transportu na parking zajmuje tylko chwilę 🙂

30 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

więcej informacji: http://visitduszniki.pl/wieza-widokowa-na-orlicy/http://visitduszniki.pl/wieza-widokowa-na-orlicy/

Wieża widokowa w Suszynie odniesienie do historii piaskowca w Kotlinie Kłodzkiej

Najbliższą lokalizacji Apartamentów wieżą widokową jest kamienna budowla w miejscowości Suszyna. Wybudowana w 2014 roku, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis”, ma wysokość 27 m. i można z niej oglądać przy dobrej widocznośći: Góry Stołowe, Broumovskie Ściany, Górę Świętej Anny, Górę Wszystkich Świętych, Góry Bardzkie, Góry Orlickie, Góry Sowie, Góry Złote oraz Masyw Śnieżnika. Konstrukcja wieży jest żelbetowa, a do jej wykończenia użyto powszechnie występującego w okolicach Kotliny piaskowca w formie dociętych w różne prostokąty płytek o strukturze łamanej. Bardzo łatwy dostęp drogą asfaltową, wieża znajduje ok. 150 m od parkingu.

17 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

Ząbkowice dawny Frankenstein

Niesamowite miasto, którego historia sięga XIII w. Położone na wzniesieniu, otoczone rozlewiskami rzek stanowiło gród obronny, który pierwotnie miał charakter drewniano – ziemny. W późniejszym czasie drewno zastąpił kamieniem. Rozwój miasta był możliwy, bo jego lokacja wynikała z przecinających się w tym miejscu dwóch ważnych ówcześnie szlaków: handlowego (bursztynowego) Wrocław – Praga i biskupiego Świdnica – Nysa.

Wizytówką i największą atrakcją miasta jest Krzywa Wieża, której wysokość wynosi 34 m, a obecne odchylenie od pionu to 2,12 m. Nieznany jest dokładny czas powstania ani przeznaczenie tej budowli, przypuszcza się, że mogła powstać w średniowieczu. Istnieją domysły, że w przeszłości mogła być częścią bramy miejskiej lub dzwonnicą. Jednak to dawny zamek piastowski, wzniesiony około 1290 roku przez księcia Bolka I Świdnicko – Ziębickiego, który obecnie ma status trwałej ruiny jest chyba najstarszym historycznie obiektem tego miasta. W wiekach średnich, kiedy nie było ugruntowanych państwowości, poszczególne ziemie wchodziły w skład różnych księstw. Ząbkowice, pod koniec XIII w. były w posiadaniu księcia Bolka II Ziębickiego by w XV w. trafić w ręce czeskiego rodu Podiebradów. W tym czasie obiekt funkcjonował jako zamek warowny, opierając się najazdom husyckim. Przebudowany w XVI w. przez Karola I nie miał możliwości przetrwać do dni dzisiejszych. Przechodzące przez miasto oddziały wojsk węgierskich i szwedzkich w okresie wojny trzydziestoletniej i następujące po sobie oblężenia i szturmy spowodowały takie zniszczenia zamku, że ponowna odbudowa stała się bezcelowa, a obiekt w XVIII w. został opuszczony.

19 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

Wszelkie informacje, ciekawostki i fakty znajdują się pod tymi adresami:

https://szlakzamkowipalacow.eu/project/zamek-ksiazecy-w-zabkowicach-slaskich/

https://www.zabkowiceslaskie.pl/turysta/ciekawostki-i-atrakcje-zabkowic-slaskich.html

Wieża widokowa na Górze Kłodzkiej

W niewielkiej odległości, na południe od Boguszyna znajduje się Góra Kłodzka 757 m n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie w masywie Gór Bardzkich. Na jej szczycie, niedawno wybudowano wieżę widokową z malowniczym widokiem na miasto Kłodzko, Kłodzką Twierdzę, całą Kotlinę Kłodzką, masyw Śnieżnika, Góry Stołowe, Góry Bardzkie, a w kierunku wschodnim na Zalew Paczkowski oraz Jezioro Otmuchowskie. W dni dobrej widoczności można zobaczyć najwyższy budynek Wrocławia.

Na wieżę dotrzeć można szlakami turystycznymi z trzech kierunków:

 • Od północy od Przełęczy Łaszczowej szlakiem niebieskim i krótko żółtym
  • Trasa do wieży 3,3 km na ok. 1 h 20 min
  • Trasa tam i z powrotem: 6,6 km na prawie 2 h 30 min
  • Dojazd do Przełęczy Łaszczowej – link
 • Od południa od Przełęczy Kłodzkiej szlakiem niebieskim i krótko żółtym
  • Trasa do wieży 2,9 km z większą ilością podejść, niż od Przełęczy Łaszczowej, na ok. 1 h 30 min
  • Trasa tam i z powrotem: 5,8 km na prawie 2 h 30 min
  • Dojazd do Przełęczy Kłodzkiej – link
 • Od zachodu z Kłodzka szlakiem żółtym
  • Najdłuższy wariant z trasą do wieży 6,6 km z licznymi podejściami i zejściami na ok. 2 h 45 min
  • Trasa tam i z powrotem: 13,2 km na prawie 5 h wędrówki
  • Dojazd do proponowanego miejsca startowego (z parkingiem) – link

Przełęcz Kłodzka – 12,5 km od Apartamenty Folwark Boguszyn

Przełęcz Łaszczowa – 11,5 km od Apartamenty Folwark Boguszyn