O obiekcie

Folwark Boguszyn znajduje się na uboczu, z dala od budynków mieszkalnych wsi Boguszyn. Jest to kompleks budynków, z których jeden został wydzielony i zaadoptowany na apartamenty. Dokładna data powstania folwarku nie jest znana, wiadomo, że w 1884 roku, po wybudowaniu drogi do Wrocławia nastąpił szybki rozwój Boguszyna. Powstały tu liczne zabudowania i folwarki. Folwark Boguszyn należący wtedy do miejscowości Friedrichswartha jest oznaczony już na mapach z 1904 roku. Od 1945 roku w zabudowaniach folwarku funkcjonował PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne). W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku uległa spaleniu pierzeja północno – wschodnia, która nigdy już nie została odbudowana.